Centrum Rozwoju Biofeedback

Zapraszamy do udziału w organizowanych przez nas szkoleniach i warsztatach:

 • Szkolenia podstawowe - szkolenie I stopnia przygotowujące do rozpoczęcia własnej praktyki EEG Biofeedback.
 • Szkolenia II stopnia - adresowane do neuroterapeutów z minimum 3 miesięcznym stażem.
 • Warsztaty – możliwość skonsultowania interwencji terapeutycznych, zapoznanie się z najnowszymi metodami i protokołami Biofeedback.
 • Staże i praktyki – nadzorowane sesje treningowe.
Wyróżnia nas unikalna formuła warsztatowa:

 • Zajęcia prowadzą praktycy, terapeuci z wieloletnim doświadczeniem, którzy gwarantują najwyższy poziom merytoryczny szkoleń i warsztatów.
 • Uczymy praktycznie: w czasie warsztatów prezentujemy zagadnienia w sposób „krok-po-kroku”, tak aby po szkoleniu nasi uczestnicy mogli stosować prezentowane procedury w swojej codziennej pracy.
 • Szczególną uwagę zwracamy na problem i pułapki diagnozy i terapii, omawiamy, jak ustrzec się przed najczęstszymi błędami w stosowaniu Biofeedback. Nie przeczytasz o tym w żadnym podręczniku.
 • Zajęcia prowadzimy w małych grupach: uczestnicy zgłaszają swoje problemy i pytania a prowadzący udzielają wskazówek i propozycji ich rozwiązania.
 • Gwarantujemy efekty: po szkoleniuotrzymasz certyfikat upoważniający do prowadzenia diagnostyki, terapii i treningów metodą EEG-biofeedback. Oferujemy pełną ścieżkę szkoleniową: szkolenia II i III stopnia.
 • Program szkoleń obejmuje najlepsze praktyki rekomendowane przez Międzynarodowe Stowarzyszenia Biofeedback: ISNR i BCIA.
 • Po szkoleniu zostaniesz objęty wsparciem merytorycznym i pomocą techniczną. Wiemy jak ważne jest to dla początkujących terapeutów.
Organizacja szkoleń
Szkolenia odbywają się w ośrodku Biofeedback w Warszawie przy ul. Migdałowa 4.
 • Szkolenia prowadzone są w formie zajęć warsztatowych, przeplatanych krótkimi wprowadzeniami teoretycznymi.
 • Uczestnicy korzystają z własnych zestawów EEG lub zestawów udostępnionych na czas szkolenia.
 • Każdy uczestnik przeprowadzi 2 nadzorowane sesje treningowe.
 • Godziny rozpoczęcia i końca kolejnych dni szkoleniowych ustalane są z ich uczestnikami. Zazwyczaj - z uwagi na dojazdy do Warszawy - zaczynamy pierwszego dnia o 10.00, a kończymy ostatniego dnia o 16.00.
 • Z uwagi na interakcyjny, warsztatowy charakter szkolenia, prowadzone jest w małych grupach. szkolenie podstawowe do 8 osób, a szkolenie II stopnia do 6 osób.
 • Po szkoleniu jego uczestnicy są objęci miesięcznym wsparciem technicznym on-line.
Materiały szkoleniowe
Uczestnicy otrzymują następujące materiały szkoleniowe:
 • Materiały szkoleniowe (prezentacje i przykłady ćwiczeniowe) w formie elektronicznej
 • Procedury treningowe „krok-po-kroku”
 • Kwestionariusze symptomów wspomagające ocenę diagnostyczną
 • Dyplom potwierdzający kompetencje wymagane do prowadzenie treningów EEG Biofeedback.
Materiały szkoleniowe w formie elektronicznej przekazujemy kopiując pliki na pendrive-y lub notebooki uczestników.
.
Szkolenie I stopnia

Celem szkolenia jest praktyczne przygotowanie uczestników do samodzielnego prowadzenia terapii EEG Biofeedback.

Szkolenie skierowane jest do:

 • Pedagogów, psychologów, logopedów zainteresowanych rozszerzeniem własnej praktyki o terapię EEG Biofeedback
 • Rodziców zdecydowanych na prowadzenie terapii EEG Biofeedback w domu
 • Neuroterapeutów, którzy chcą prowadzić terapię biofeedback z systemem BioExplorer.

Szkolenie trwa 4 dni (łącznie 32 godziny).

Program szkolenia obejmuje wszystkie praktyczne umiejętności, niezbędne do rozpoczęcia własnej praktyki neurofeedback.

Program szkolenia I stopnia:
 
1. Wprowadzenie do EEG Biofeedback
 • Co to jest EEG Biofeedback?
 • Modalności biofeedback: EEG, HRV, GSR, TEMP
 • Teoria uczenia się a neurofeedback
 • Dziedziny zastosowań i skuteczność metody
 • Podstawy elektroencefalografii
 • Stany świadomości i pasma częstotliwości EEG
 • Typowe wzorce aktywności mózgu
2. Montaż elektrod
 • System 10-20
 • Montaż jednokanałowy
 • Wyznaczanie punktów na linii centralnej
3. Omówienie funkcji i ekranów Bioexplorer
 • Design i Sesja Bioexplorer
 • Nawigacja i najczęściej używane funkcje
 • Rejestrowanie i odtwarzanie sesji treningowych
 • Uniwersalny protokół treningowy
4. Jakość sygnału i zapobieganie artefaktom
 • Powszechne artefakty
 • Wpływ leków na EEG
 • Sprawdzanie jakości montażu
5. Ustawianie parametrów treningu
 • Ustawianie i modyfikowanie filtrów i progów treningowych
 • Określanie sposobu podawania informacji zwrotnej:
 • Gry BioPlay
 • Filmy
 • VideoPuzzle
 • Automatyczny i manualny tryb treningu
6. Zasady prowadzenie sesji treningowej
 • Etapy treningu dziecka i dorosłego
 • Przygotowanie do sesji treningowej
 • Procedura treningowa: sesja treningowa „krok-po-kroku”
 • Zadania trenera/terapeuty w czasie sesji
7. Montaż dwukanałowy
 • Wyznaczanie punktów skroniowych i środkowych
 • Sprawdzanie jakości montażu
8. Uproszczona diagnostyka EEG
 • Analiza symptomów
 • Funkcjonalne znaczenie płatów mózgu
 • Klasyczne protokoły treningowe
 • Kategorie treningowe
9. Dwukanałowe protokoły skroniowe
 • Zastosowanie protokołów skroniowych
 • Omówienie ekranu terapeuty
 • Procedura treningowa: sesja treningowa „krok-po-kroku”
 • Zadania trenera/terapeuty w czasie sesji
10. Analiza wyników sesji
 • Tworzenie raportów z sesji – BioReview
 • Omówienie podstawowych raportów BioReview
 • Modyfikowanie szablonów raportów
11. Omówienie protokołów w najczęściej spotykanych przypadkach
 • Trudności w nauce
 • Deficyt uwagi ADD
 • Deficyt uwagi i nadpobudliwość psychoruchowa ADHD
 • Spectrum ASD
 • Tendencje depresyjne, brak motywacji
 • Wypalenie zawodowe, chroniczne zmęczenie
 • Stres i urazy psychiczne (trauma)
 • Zachowanie kompulsywne, tiki
 • Zaburzenia emocjonalne
 • Uzależnienia
12. Samodzielne przeprowadzenie sesji treningowych
 
Szkolenie II stopnia

Szkolenie II stopnia adresowane jest do terapeutów mających za sobą kilka miesięcy praktyki EEG Biofeedback

Program szkolenia obejmuje wiedzę i umiejętności niezbędne do poprawnego doboru skutecznych protokołów terapeutycznych EEG Biofeedback w oparciu o badanie QEEG (brain mapping) oraz praktyczne zastosowanie zaawansowanych protokołów terapeutycznych: bipolarnych, koherencyjnych i Alpha/Theta.

Szkolenie trwa 2 dni (łącznie 16 godzin).

Program szkolenia II stopnia:

1. Diagnostyka EEG Biofeedback
 • Normy EEG Biofeedback
 • System diagnostyczny QEEG
 • Skrócony assessment 2 i 4 kanałowy
 • Opracowanie Indywidualnego Planu Treningu EEG Biofeedback
 • Neurofeedback Assessment – sesja demonstracyjna
2. Samodzielne przeprowadzenie sesji diagnostycznych (wykonanie Neurofeedback Assessment)

3. Protokoły amplitudowe dwukanałowe
 • Asymetria czołowa
 • Odwrócenie tył-przód
 • Odwrócenie prawo-lewo
 • Rozłączenie skroniowe
 • Gorące skronie (HiBetaDown)
 • Blokowanie Alpha
 • Omówienie dwukanałowych Bioexplorer Designs
4. Protokoły z montażem bipolarnym
 • Montaż bipolarny
 • Wzbudzenie toniczne (Arousal)
 • Przegląd protokołów Othmerów
 • Omówienie bipolarnych Bioexplorer Designs
5. Protokoły dwukanałowe koherencyjne
 • Koherencja i faza – wyjaśnienie pojęć
 • Zastosowanie protokołów koherencyjnych
 • Omówienie Bioexplorer Designs KoherencjaUp
 • Omówienie Bioexplorer Designs KoherencjaDown
6. Terapia Alpha-Theta
 • Zastosowanie protokołów Alpha-Theta
 • Omówienie Bioexplorer Designs Alpha/Theta
 • Dobór systemów dźwiękowych
 • Sesja demonstracyjna Alpha/Theta
Regulamin szkoleń