Centrum Rozwoju Biofeedback

Sesja EEG Biofeedback

75 zł

30 minutowa sesja EEG Biofeedback dla dzieci do 7 roku życia.

 

Sesja Biofeedback

60 minutowa sesja EEG Biofeedback i zależnie od wskazań: HRV Biofeedback lub GSR Biofeedback.

Jak przebiega sesja treningowa ...

 

120 zł

Analiza diagnostyczna (Neurofeedback Assessment)

Analiza diagnostyczna powinna być wykonana na początku każdego cyklu treningowego Biofeedback. Assessment służy określeniu indywidualnych protokołów treningowych na podstawie tzw. „mapy mózgu” czyli analizy zapisów EEG oraz symptomów zgłaszanych przez Klienta w trakcie wywiadu.

Analiza obejmuje:

 • Wykonanie serii pomiarów
 • Analiza ilościowa zapisu EEG (QEEG, brainmapping)
 • Analiza symptomów (assessment subiektywny)
 • Opracowanie indywidualnego planu terapii

Badania diagnostyczne przeprowadzamy w soboty w godz. 10.00 do 13.00.

Więcej o assessmencie ...

Pobierz ankietę do wypełnienia przed pierwszym spotkaniem

Zobacz przykładowy raport QEEG

 
 

250 zł

Komputerowe testy diagnostyczne

W przypadku dzieci z trudnościami w nauce (np. deficyt uwagi, słaba koncentracja) zalecane jest wykonanie przed rozpoczęciem treningu i po zakończeniu treningu testów neuropsychologicznych. Porównanie wyników testów przed i po treningu stanowi obiektywną miarę postępu/sukcesu treningu biofeedback.

Do najczęściej stosowanych testów neuropsychologicznych w naszej praktyce należą:

 • Test of Attentional Vigilance  -  odpowiednik testu TOVA® wykorzystywanego do diagnozowania zaburzeń uwagi (przy np. ADD I ADHD);
 • Continuous Performance Test -  14 minutowy test utrzymania uwagi;
 • Berg's Card Sorting Test - badanie elastyczności poznawczej;
 • Test kolorów Stroopa - test mierzący koncentrację i podzielność uwagi oraz pamięć operacyjną;
 • Test pojemności pamięci roboczej – liczby, litery, symbole, obiekty w przestrzeni.

   100-150 zł
 

Sprzedaż zestawów EEG Biofeedback

Oferujemy pośrednictwo lub sprzedaż bezpośrednią kompletnych zestawów do terapii biofeedback.

Zestaw obejmuje wszystko co jest potrzebne do rozpoczęcia praktyki EEG Biofeedback:

 • Głowica EEG (urządzenie 2 lub 4 kanałowe)
 • Akcesoria (elektrody, pasty)
 • Oprogramowanie Bioexplorer
 • Gry Biofeedback
 • Pakiet szablonów (designs) sesji projektowych
 • Listy kontrolne i instrukcje dla początkujących terapeutów.

od 6 500 zł
Superwizja neurofeedback

Superwizja neurofeedback to zestaw usług ukierunkowanych na wzajemną wymianę doświadczeń oraz wspólne omawianie i rozwiązywanie problemów w tzw. trudnych przypadkach. Usługa adresowana jest do poradni i gabinetów prowadzących terapię Biofeedback.

Typowe działania wchodzące w zakres superwizji:

 • Sesje treningowe nadzorowane przez superwizora
 • Konsultacje i omawianie trudnych przypadków:
  • Regres lub brak efektów treningowych
  • Korekta protokołów treningowych
 • Pomoc on-line (telefoniczna i e-mailowa).

 150 zł