Przejdź do treści

Centrum Rozwoju Biofeedback

Jak wygląda sesja biofeedback?

Podczas treningu EEG Biofeedback, uczysz się świadomie przełączać ze stanu rozkojarzenia do stanu skupienia uwagi; ze stanu rozluźnienia do zapału do pracy; ze stanu rozdrażnienia do uspokojenia i wyciszenia. Jak to wszystko przebiega? I jak wygląda sesja biofeedback? 

warszawa-neurofeedback-gabinet-qeeg-biofeedback-eeg

fot. Shutterstock

1. Assessment, czyli mapa aktywności mózgu

Przed przystąpieniem do treningu wykonujemy assessment czyli analizę aktywności mózgu oraz ocenę codziennego zachowania Klienta. Assessment, który przeprowadzamy w trakcie pierwszego lub drugiego spotkania polega na:

• wykonaniu analizy diagnostycznej QEEG (nazywanej również “mapą mózgu”) czyli serii pomiarów aktywności mózgu na 16-20 punktach głowy przy oczach zamkniętych, oczach otwartych oraz w trakcie rozwiązywania zadań (np. liczenie w pamięci, powtarzanie ciągów cyfr, aktywne słuchanie tekstu). Wykonanie kompletu pomiarów zajmuje ok. 60 min. Wyniki analizy są interpretowane i omawiane na kolejnym spotkaniu. 

• przeprowadzeniu wywiadu z trenującym (lub rodzicami dziecka) – w formie ankiety zawierającej zestaw pytań mających na celu wstępną identyfikacje tych obszarów mózgu, które prawdopodobnie wymagają treningu. Ankietę w formie pliku MS Excel, udostępniamy również do wypełnienia w domu.

• i opcjonalnie na przeprowadzeniu komputerowych testów mierzących utrzymanie, koncentrację i podzielność uwagi, badanie elastyczności poznawczej oraz testy pojemności pamięci operacyjnej.

2. Cel i protokół treningowy biofeedback

Na podstawie wyników ankiety i pomiarów EEG ustalamy indywidualny protokół treningu. Protokół opisuje kierunki treningu, czyli wskazuje które fale i w których obszarach mózgu należy wzmacniać, a które osłabiać.

Najczęściej stosowane protokoły treningowe polegają na:

• promowaniu fal: SMR i Beta oraz hamowaniu; fal wolnych Delta i Theta oraz szybkich HiBeta. Trening taki polega na zwiększaniu amplitudy lub wydłużaniu czasu utrzymania aktywności mózgu w promowanych pasmach i zmniejszaniu amplitudy i skracaniu okresu przebywania w pasmach redukowanych.

• stabilizacji rytmów szybkich HiBeta w obszarach skroniowych na lewej i prawej półkuli
reorganizacji pasma Alpha, mający na celu przyspieszenie dominującej częstotliwości Alfy w płatach potylicznych i redukcję nadmiaru fal Alfa w płatach czołowych (stosowany w przypadku ADD i ADHD)

• poprawy koherencji (współpracy grup neuronów) między dwoma obszarami kory mózgowej.

Wraz z doborem protokołu uzgadniamy sposób pomiaru osiągania celów treningów (jakich konkretnych zmian w zachowaniu trenującego będziemy oczekiwać po zakończeniu terapii). Ustalamy mierniki, które umożliwią weryfikację skuteczności treningu, np. średnia ocen w szkole, ocena wychowawcy na temat zachowania dziecka.

3. Dziennik treningu biofeedback

Na podstawie wyników ankiety i pomiarów EEG ustalamy indywidualny protokół treningu. Protokół opisuje kierunki treningu, czyli wskazuje które fale i w których obszarach mózgu należy wzmacniać, a które osłabiać.

Najczęściej stosowane protokoły treningowe polegają na:

• promowaniu fal: SMR i Beta oraz hamowaniu; fal wolnych Delta i Theta oraz szybkich HiBeta. Trening taki polega na zwiększaniu amplitudy lub wydłużaniu czasu utrzymania aktywności mózgu w promowanych pasmach i zmniejszaniu amplitudy i skracaniu okresu przebywania w pasmach redukowanych.

• stabilizacji rytmów szybkich HiBeta w obszarach skroniowych na lewej i prawej półkuli
reorganizacji pasma Alpha, mający na celu przyspieszenie dominującej częstotliwości Alfy w płatach potylicznych i redukcję nadmiaru fal Alfa w płatach czołowych (stosowany w przypadku ADD i ADHD)

• poprawy koherencji (współpracy grup neuronów) między dwoma obszarami kory mózgowej.

Wraz z doborem protokołu uzgadniamy sposób pomiaru osiągania celów treningów (jakich konkretnych zmian w zachowaniu trenującego będziemy oczekiwać po zakończeniu terapii). Ustalamy mierniki, które umożliwią weryfikację skuteczności treningu, np. średnia ocen w szkole, ocena wychowawcy na temat zachowania dziecka.

4. Trening Biofeedback EEG

Trening właściwy (EEG Biofeedback) trwa ok. 50 minut. Składa się z serii kilku minutowych rundek, przedzielonych krótkimi przerwami. Początkujący zaczynają od rundek 2 minutowych.
Neuroterapeuta przykleja za pomocą specjalnego żelu do odpowiednich punktów głowy 2 lub 3 elektrody i zakłada elektrody uszne. Elektrody rejestrują fale mózgowe. Rejestrowany sygnał jest wzmacniany, odpowiednio przekształcany i filtrowany za pomocą specjalistycznego oprogramowania. Trenujący poprzez grę komputerową otrzymuje informację zwrotną o aktualnym stanie umysłu i stara się „wejść” i utrzymać pożądany stan aktywności mózgu.

Wejście i utrzymanie stanu pożądanego przez kilka bądź kilkanaście sekund jest nagradzane akustycznie lub/i wizualnie – odpowiednim zachowaniem się gry (szybciej porusza się pojazd, większy płomień świecy, odsłaniają się kolejne elementy puzzle itp.).

Dzięki plastyczności mózgu, w trakcie kolejnych sesji treningowych tworzą się nowe połączenia nerwowe (synapsy), uaktywniają się komórki nerwowe odpowiedzialne za pożądany stan aktywności mózgu

5. Trening Biofedback GSR lub HRV

Uzupełnieniem treningu EEG Biofeedback mogą być treningi Biofeedback GSR lub/i HRV.
Trening GSR Biofeedback trwa 10 – 15 minut i ma na celu naukę relaksacji. Urządzenie GSR dokonuje pomiaru przewodności skóry (elektrody umieszczane są na opuszkach palców wskazującego i serdecznego) i podaje informację zwrotną trenującemu. Im bardziej jesteśmy zrelaksowani tym przewodność skóry jest mniejsza. GSR monitoruje i sygnalizuje minimalne zmiany przewodności skóry, co umożliwia trenującemu w sposób kontrolowany zmieniać stan umysłu (rozluźniać się).

Umiejętność ta jest kluczowa dla skuteczności niektórych treningów EEG Biofeedback, np. mających na celu obniżenie fal szybkich HiBeta w płatach skroniowych (tzw. gorące skronie). Nauczysz się szybko relaksować. Trening GSR pozwoli Ci dobrać najlepsze dla Ciebie techniki relaksacyjne.

Trening HRV ma na celu zwiększenie zmienności pracy rytmu serca oraz poprawę koherencji między rytmem oddychania a pracą serca. Trening HRV Biofeedback jest szczególnie wskazany dorosłym cierpiącym na chroniczne zmęczenie, wypalenie zawodowe i tendencje depresyjne.

6. Trening bez feedbacku

Po kilku treningach rozpoczynamy ćwiczenia kierowania i utrzymania aktywności mózgu bez feedbacku czyli czasowe, np. na ostatnie 5-10 minut sesji wyłączanie sygnalizowania nagrody, a trenujący stara się osiągnąć odpowiedni stan umysłu, bez uzyskiwania informacji zwrotnej.

Czy i w jakim zakresie to mu się udało – dowiaduje się po zakończeniu rundki. To ćwiczenie ma na celu przygotowanie trenującego do świadomego przełączania się miedzy różnymi stanami mentalnymi bez wspomagania urządzeniami EEG.

7. Raport sesji biofeedback

Po każdej sesji trenujący otrzymuje raport. Wyniki z kilkunastu sesji przedstawiają krzywą uczenia się mózgu. Po zakończeniu cyklu treningowego wykonujemy assessment, który porównujemy z oszacowaniem rozpoczynającym trening.

Skontaktuj się z nami

Chcesz wiedzieć, czy metoda biofeedback jest dla Ciebie lub Twojego dziecka?
Skontaktuj się z nami i umów się na wizytę lub badanie QEEG:

+48 792 508 067