Przejdź do treści

Centrum Rozwoju Biofeedback

Dla Pacjentów
Cena
Czas trwania sesji
Sesja EEG biofeedback (dla dzieci do 7 roku życia)
100 zł
40 minut
Sesja EEG biofeedback (i zależnie od wskazań: HRV Biofeedback lub GSR Biofeedback)
130 zł
50 minut
Badanie QEEG (Neurofeedback Assessment)
300 zł
50 minut (w cenie 2 spotkania)
Komputerowe testy diagnostyczne
150 zł
30 minut
Usługa
Cena
Superwizja neurofeedback
Zestawy EEG Biofeedback
Szkolenia biofeedback