Przejdź do treści

Centrum Rozwoju Biofeedback

Dla Pacjentów
Cena
Czas trwania sesji
Sesja EEG biofeedback (dla dzieci i młodzieży)
140 zł
50 minut
Sesja EEG biofeedback (i zależnie od wskazań: HRV Biofeedback lub GSR Biofeedback) dla dorosłych
150 zł
60 minut
Badanie QEEG (Neurofeedback Assessment)
350 zł
50 minut (w cenie dwa spotkania)
Komputerowe testy diagnostyczne
250 zł
30 minut
Usługa
Cena
Superwizja neurofeedback
Zestawy EEG Biofeedback
Szkolenia biofeedback