Centrum Rozwoju Biofeedback
Co daje EEG Biofeedback?
 
EEG Biofeedback poprawia koncentrację, szybkość myślenia, pamięć, przyswajanie materiału przed egzaminami, a także organizację pracy, jej właściwe planowanie, uczy relaksacji i wewnętrznego wyciszenia.
Biofeedback
Jak przebiega trening?
 
Podczas treningu EEG Biofeedback, uczysz się świadomie przełączać ze stanu rozkojarzenia do stanu skupienia uwagi, ze stanu rozluźnienia do zapału do pracy, ze stanu rozdrażnienia do uspokojenia i wyciszenia.
Dlaczego trening Biofeedback zmieni nasze podejście do nauki, pracy i do ludzi?
 
Jakość naszego życia zależy od działania naszego mózgu. Mózg jest najważniejszym narządem nauki, pracy i miłości. Gdy on działa dobrze, my dobrze żyjemy.
 
EEG Biofeedback jest skuteczną metodą treningową, wykorzystującą warunkowanie instrumentalne i plastyczność mózgu. Pod wpływem ćwiczeń tworzą się w mózgu nowe połączenia nerwowe. Metoda stosowana początkowo przez NASA jako trening dla astronautów. Następnie wykorzystana w profesjonalnym treningu sportowców. Obecnie szeroko dostępna w Polsce, propagowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Komu polecamy Biofeedback?

Dzieciom i młodzieży pragnącym polepszyć swoje wyniki w nauce oraz cierpiącymi na:

 • nadpobudliwość psychoruchową (ADHD)
 • zaburzenia uwagi (ADD)
 • dysleksję, dysgrafię, dyskalkulię
 • zaburzenia emocjonalne - depresja, lęki, labilność
 • podwyższoną agresję
 • spektrum autyzmu
 • zespół Aspergera.

Dorosłym funkcjonującym w nadmiernym stresie oraz osobom cierpiącym na:

 • stres pourazowy
 • wypalenie zawodowe
 • chroniczne zmęczenie
 • depresję
 • fobie społeczne
 • zaburzenia snu - bezsenność
 • uzależnienia.
Dlaczego tylko niektóre dzieci osiągają sukces w szkole?
 
Jeżeli Twoje dziecko:
 • łatwo się rozprasza i jest niecierpliwe,
 • uzyskuje oceny szkolne poniżej swoich możliwości
 • trudno zabiera się do nauki,
 • ma trudności ze zrozumieniem poleceń,
 • często myli cyfry i litery,
 • nie nadąża z wykonaniem poleceń na sprawdzianach,
 • często nie kończy zadań,
 • bywa agresywne,
 • silnie stresuje się przed sprawdzianami,
 • jest nieśmiałe,
to trening EEG Biofeedback jest właśnie dla Twojego dziecka.
Zapraszam do naszego Ośrodka.